Støtteforeningen afholder generalforsamling tirsdag den 30. marts kl. 19.30 i mødelokalet hos Frisesdahl, Estrupvej 17, 6600 Vejen.
Såfremt der er forsamlingsrestriktioner afholdes generalforsamlingen online – hold øje med Støtteforeningen Askov/Malt på Facebook eller støtteforening.dk for yderligere info.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (senest 8 dage før generalforsamlingen)
  6. Valg
  7. Eventuelt

Da bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, indkaldes hermed også til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 14. april kl. 19.30 i mødelokalet hos Frisesdahl, Estrupvej 17, 6600 Vejen.
Såfremt der er forsamlingsrestriktioner afholdes den ekstra ordinær generalforsamling online – hold øje med Støtteforeningen Askov/Malt på Facebook eller støtteforening.dk for yderligere info.


Støtteforeningen har 40 års jubilæum i 2021 – vi håber, at vi kan fejre det sammen til en kæmpe jubilæumsfest til efteråret